Hệt hống camera, chuông hình, wifi BT47 H6 Khu đô thị StarLaKe Tây Hồ Tây.

0977.177.219
0943.080.982