Hướng dẫn cấu hình modem VNPT GW040H sang bridge.Sau khi reset modem về mặc đinh ta vào địa chỉ: 192.168.1.1 đăng nhập user: admin pass:admin modem yêu cầu đổi mật khẩu mặc đinh cho lần đăng nhập đầu tiên. Ta có thể tắt wifi của modem đi để không ảnh hưởng đến việc phát song của các thiết bị khác.
Tiếp theo ta vào mục Advabced Setup => Active=> Tại mục Group Name đặt tên "BG" => WANs chọn :1=> Ethenet chọn bất kỳ một LAN nào sau đó lưu lại, tiếp theo ta thực hiện cấu hình router trên thiết bị phía sau là được.


0977.177.219
0943.080.982