HHS nhận thi công hệ thống camera, wifi BT04 H11 khu Starlake Tây Hồ Tây sau đây là một số hình ảnh từ cồng trình.


0977.177.219
0943.080.982