Cấu hình modem Gpon IGATE GW040 sang Bridge

1. Cấu hình modem Gpon IGATE GW040

Bước 1:

Trước hết bạn truy cập vào modem Gpon theo địa chỉ IP 192.168.1.1. Sau đó truy cập thông tin tài khoản rồi nhấn Login.

Truy cập vào modem

Bước 2:

Tiếp đến bạn nhấn vào mục Network Settings rồi nhấn tiếp vào mục WAN. Nhìn sang bên phải nhấn tiếp vào mục Add.

Tùy chỉnh cấu hình mạng

Bước 3:

Chuyển sang giao diện mới tích chọn vào chế độ Bridging. Nhìn tiếp bên dưới phần VLAN sẽ điền mặc định của modem Gpon là 11. Nhấn tiếp vào nút Apply/Save để lưu lại.

Như vậy modem đã chuyển sang chế độ Bridge.

Chuyển sang chế độ Bridge

Bước 4:

Tiếp đến chúng ta cần tắt WiFi và DHCP. Nhấn vào phần LAN rồi chọn Disable DHCP Server để tắt DHCP. Để tắt WiFi nhấn vào phần Wireless, chọn tiếp Basic rồi bỏ tích Enable Wireless sau đó Apply.

Tắt WiFi

2. Cấu hình router

Chúng ta có thể sử dụng các router khác nhau nhé. Chẳng hạn ở đây sẽ dùng TP-Link 841N, cắm cổng LAN modem sang cổng WAN của router sau đó đăng nhập vào router.

Tiếp tục truy cập vào Network>WAN chọn PPPOe Connection rồi nhập User Name và Password, nhấn Save ở bên dưới để lưu lại. Như vậy chúng ta sẽ khắc phục được tình trạng đơ, lag do modem bị nóng.

0977.177.219
0943.080.982